Facebook widget
 • Uklonite proizvod
  Prihvatiti
  Otkazati
  Ukupna cijena EUR: € 0,00
ClubLive100
Luksuz je kultura izvrsnosti i trajne vrijednosti. Zepter je robna marka koja utjelovljuje ne samo izvrsnost nego i istinsku strast za lijepim i zdravim načinom života. Od svojeg osnutka prije 30 godina, Zepter International uspostavio je vrlo visoke standarde kakvoće i postao bitan dio života više od 100 milijuna ljudi diljem svijeta.
Čitajte više

CL100

Kao član programa Club Live 100 dobivate do 8% popusta na bilo koju osobnu kupovinu jedinstvenih Zepterovih proizvoda. Kao član programa Club Live 100, pozivanjem i registracijom članova vaše obitelji, vaših prijatelaja i poznanika u program Club Live 100, dobivate premiju do 10% na njihove narudžbe. Tako jednostavno! Svjetski poznato posuđe Masterpiece, najučinkovitiji sustavi za pročišćavanje vode i zraka, patentirani medicinski proizvodi Bioptron koji su dobili Nobelovu nagradu, kao i švicarski luksuzni satovi i mnogo drugoga.

CL100

Kao član programa Club Live 100 dobivate do 30% popusta na osobne kupovine svih Zepterovih kozmetičkih proizvoda. Kozmetika bez parabena proizvedena u Švicarskoj, s visokom koncentracijom prirodnih i organskih aktivnih sastojaka, formulirana pomoću inovativne tehnologije kao što su BIOMIMETIČKI PEPTIDI, SNJEŽNE ALGE i VOLUFORM koji nude najbolje u njezi kože.

CL100

Zepter LiveCoach – Od vašeg osobnog Životnog trenera dobijte najbolje savjete i savjete za pripremu hrane, privatno se konzultirajte, saznajte sve što trebate znati o zdravlju, pratite trendove u medicini i znanosti, dobijte pristup našoj skupini stručnjaka za zdravlje. Budite produktivni. Budite sretni. Budite ZDRAVI! livecoach@clublive100.com

Uvjeti i odredbe za program ZEPTER ClubLive100

 1. Definicije
 1. Definicije koje se upotrebljavaju u ovim Uvjetima i odredbama, osim ako Uvjeti i odredbe ne propisuju izričito drugačije ili kontekst u kojemu se upotrebljavaju ne zahtijeva drugačije imaju sljedeća značenja uz pridržaj niže navedene točke 2.:

  ClubLive100 (u daljnjem tekstu: „Program” ili „ClubLive100”) – program lojalnosti koji organizira Organizator Programa za Klijente, sa ciljem popularizacije i promidžbe Proizvoda, besplatno i dobrovoljno, nudeći povlastice svojim Članovima koje su utvrđene u ovim Uvjetima i odredbama.

  Organizator Programa (u daljnjem tekstu: „Organizator”) – Zepter Zest, društvo s ograničenom odgovornošću, koje djeluje prema hrvatskim zakonima, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 30, registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, OIB 96998509328, temeljni kapital 400.000 kn , tel. 01 6306 400, 0800 1444, e-pošta: zepinfo@zepter.hr, mrežno mjesto: www.zepter.hr.

  Član – Klijent koji pristupi Programu u skladu s Uvjetima i odredbama te Pravilnikom internetske trgovine.

  Internetska trgovina (u daljnjem tekstu: „Trgovina”) – usluga i internetska trgovina koju vodi Organizator na adresi: www.shop.zepter.com u skladu s Pravilnikom internetske trgovine koji je dostupan na internetskoj stranici Trgovine (u daljnjem tekstu: „Pravilnik Trgovine”).

  Članska cijena – smanjena Prodajna cijena koja se u Trgovini određuje za svaki Proizvod koji Član kupi u skladu s odredbama navedenima u Pravilniku Trgovine. Članska cijena se ne može kombinirati s ostalim Marketinškim akcijama osim ako se u Marketinškoj akciji nedvosmisleno ne odredi drugačije. Članska cijena može se upotrijebiti samo na način opisan u Uvjetima i odredbama.

  Marketinška akcija – svaka marketinška ili promidžbena akcija Organizatora koja je namijenjena isključivo ili također i Članovima, u kojoj su utvrđena specifična pravila sudjelovanja, uključujući pravila za određivanje cijene Proizvoda i u kojoj se navodi vrijeme njezine valjanosti. Marketinške akcije ne mogu se kombinirati sa Članskom cijenom osim ako je u Marketinškoj akciji nedvosmisleno navedeno drugačije.

  Uvjeti i odredbe – ovi Uvjeti i odredbe kojima se određuju pravila funkcioniranja Programa, osobito obveze njegovih Članova te obveze Organizatora.
 2. Izrazi koji nisu utvrđeni u gornjoj točki 1., a navode se velikim početnim slovom, zadržavaju značenje koje im je dodijeljeno u Pravilniku Trgovine.
 
 1. Uvjeti za pristupanje Programu i pravila za ažuriranje osobnih podataka
 1. Klijent koji želi postati Član može pristupiti Programu upotrebom alata koji su dostupni na mrežnom mjestu Trgovine, dajući sve tražene podatke i prihvaćajući ove Uvjete i odredbe. U trenutku dovršetka postupka registracije Klijent koji pristupa Programu dobiva status Člana. U istom trenutku Član dobiva – na adresu e-pošte koja je navedena tijekom registracije – potvrdu o sklapanju ugovora o članstvu koja sadrži zakonom propisane informacije. Član također dobiva Uvjete i odredbe koji su na snazi u trenutku registracije. Potvrda o sklapanju ugovora o članstvu bilježi se na trajni medij u obliku zaštićene PDF datoteke i može se izmijeniti jedino jasnim dogovorom između Člana i Organizatora.
 2. Svi podaci koje je Član dao prilikom pristupanja Programu moraju biti istiniti i potpuni.
 3. U slučaju bilo kakvih izmjena podataka koji su dani u svrhu pristupanja Programu, Član treba odmah izmijeniti podatke koristeći se alatima koji su dostupni na Računu.
 4. Organizator ne preuzima odgovornost za eventualne posljedice ako Član ne izmijeni podatke. Organizator ne preuzima odgovornost za učinke davanja lažnih, nepotpunih podataka ili podataka druge osobe koje je dao Član.
 
 1. Prikupljanje i obrada osobnih podataka
 1. Voditelj obrade osobnih podataka prema čl. 4. stavki 7. Uredbe je Organizator.
 2. Osobne podatke Članova obrađivat će Organizator sukladno pravilima koja su utvrđena u Pravilniku Trgovine i – s obzirom na sklapanju ugovora o članstvu u Programu – sukladno pravilima koja su određena u ovom članku.
 3. Osobni podaci obrađivat će se prema čl. 6. st. 1. točki b Uredbe u svrhu zaključivanja i provođenja ugovora o članstvu u Programu te će biti pohranjeni do dovršetka trajanja ugovora.
 
 1. Članska cijena
 1. Član Programa ClubLive100 ima pravo kupiti Proizvode u Trgovini po Članskoj cijeni.
 2. Član kupuje Proizvode u Programu ClubLive100 u skladu s pravilima Uvjeta i odredaba isključivo za vlastitu upotrebu. Članu nije dopušteno kupiti Proizvode u veleprodajnim količinama ni u takvim okolnostima koje upućuju na to da je kupnja povezana s njegovim ostvarivanjem zarade, osobito u svrhu preprodaje.
 
 1. Metode komunikacije u Programu
 1. Komunikacija između Organizatora i Članova odvijat će se isključivo e-poštom, na adresu e-pošte koju je naveo Član ili koju je izmijenio u tijeku Programa, u skladu sa člankom II. stavkom 3. Prema Organizatoru će se komunikacija obavljati elektroničkim putem – e-poštom na adrese: zepinfo@zepter.hr.
 2. Organizator će pružiti informacije koje se odnose na Program, uključujući informacije koje se odnose na posebne ponude, pozive ili događaje upućene Članu, uključujući upotrebom automatskih sustava za pozivanje.
 3. Na sva pitanja koja se Organizatoru pošalju elektroničkim putem odgovorit će se u roku od 3 radna dana, uz pridržaj članka VI. stavka 4.
 
 1. Postupak pritužbe na Program
 1. Organizator je dužan pravilno izvršiti ugovor o članstvu i odgovoran je za njegovo neizvršavanje ili nepravilno izvršenje.
 2. Pritužbe glede rada Programa ClubLive100 mogu se poslati u elektroničkom obliku – e-poštom na adresu: info@zepter.com.
 3. Pritužba treba sadržavati naziv tvrtke ili ime i prezime Člana koji ulaže pritužbu uz točan opis razloga za ulaganje pritužbe, zajedno s jasno izraženim zahtjevom. Zahtijevani dijelovi iz prethodne rečenice – u slučaju Člana Potrošača – samo su neka vrsta preporuke i njihovo izostavljanje neće utjecati na učinkovitost pritužbe.
 4. Pritužbe razmatra Organizator u roku od 14 dana od njihova podnošenja. Član će biti obaviješten o Organizatorovoj odluci e-poštom ili na bilo koji drugi način koji je dogovoren sa Članom.
 5. Organizator, sukladno čl. 12. Zakona o pravima potrošača od 30. svibnja 2014. (službeni oglasnik 2014. br. 827) ovime obavještava da se Član Potrošač može koristiti izvansudskim načinima rješavanja pritužbi i potraživanja. Detaljni podaci o postupcima i pravilima njihove upotrebe dostupni su u prostorijama i na mrežnim mjestima lokalnih – u skladu s mjestom boravišta svakog Člana Potrošača – institucija čija je zakonska svrha zaštita prava Potrošača i – u slučaju Članova Potrošača s boravištem u Hrvatskoj – u prostorijama i na mrežnim mjestima okružnih (općinskih) pravobranitelja Potrošača, društvenih organizacija čije zakonske zadaće uključuju zaštitu prava Potrošača, Provincijskih inspektorata za trgovačku inspekciju.

  Članovi Potrošači također se mogu koristiti europskom internetskom platformom za rješavanje pritužbi putem interneta kao izvansudskim načinom rješavanja pritužbi i potraživanja. Platforma je dostupna na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
 1. Prekid ugovora o članstvu i odgovornost
 1. Član može u svakom trenutku istupiti iz članstva u Programu ClubLive100 davanjem izjave koja je istovrijedna raskidu ugovora o članstvu. Izjava Člana o raskidu stupa na snagu u trenutku kada ta izjava dospije do Organizatora na način da se Organizator može upoznati s njezinim sadržajem (dan raskida). Kako bi izjava stupila na snagu, dovoljno ju je samo je poslati Organizatoru elektroničkim putem e-poštom na: info@zepter.com. U slučaju raskida ugovora o članstvu, na dan raskida, Član gubi pravo na Člansku cijenu.
 2. Ugovor o članstvu u Programu automatski se raskida u trenutku kada Član izgubi status Klijenta prema Pravilniku internetske trgovine.
 3. Zbog važnih razloga Organizator može – bez predmnijevanja ostalih prava koja Organizator uživa u takvom slučaju prema pravnim propisima – raskinuti ugovor o članstvu u Programu sa Članom s trenutačnim učinkom. Važnim razlogom, navedenim u prethodnoj rečenici, smatra se svaka radnja koja za posljedicu ima kršenje zakonskih propisa, narušavanje ugleda Organizatora i očigledno kršenje odredaba Pravilnika Trgovine po odredbama Pravilnika Trgovine ili Uvjetima i odredbama, kao što su navođenje lažnih osobnih podataka, nepotpuni osobni podaci ili osobni podaci druge osobe ili kupnja Proizvoda u Trgovini po Članskoj cijeni u veleprodajnim količinama ili u takvim okolnostima koje upućuju da je Član obavio kupnju radi ostvarenja zarade, osobito u svrhu preprodaje. Organizatorova izjava o raskidu stupa na snagu u trenutku kada ta izjava dospije do Člana na način da se Član mogao upoznati s njezinim sadržajem (dan raskida). Izjava o raskidu podnosi se u elektroničkom obliku na adresu e-pošte Člana, s navođenjem razloga raskida ugovora o članstvu u programu ClubLive100. Član može uložiti žalbu na obavijest o raskidu u roku od 7 dana od primitka obavijesti slanjem izjave koja sadrži obrazloženje putem e-pošte na adrese: zepinfo@zepter.hr. Kako bi žalba stupila na snagu, mora biti poslana prije isteka toga roka. Žalbu će Organizator razmotriti u roku od 7 dana od primitka. Člana će o Organizatorovoj odluci biti obaviješten e-poštom. U slučaju uvažavanja Članove žalbe, Organizator će opozvati izjavu o raskidu ugovora o članstvu u programu ClubLive100 i vratiti Članu status Člana.
 4. U slučaju raskida, navedenog u gornjoj točki 3., Član na dan raskida gubi pravo na Člansku cijenu.
 5. Organizator ne snosi odgovornost za:
  a. upotrebu koja nije u skladu sa zakonom ili Uvjetima i odredbama od strane Člana Programa, kao ni za bilo kakve posljedice koje iz toga proizlaze,
  b. ako Član stavi na raspolaganje trećim osobama svoje korisničko ime i lozinku koju upotrebljava za prijavu na Račun,
  c. davanje korisničkog imena, lozinke ili podataka osobama koje su ovlaštene mjerodavnim zakonskim odredbama,
  d. nedostatan prijenos podataka ili smanjenu brzinu prijenosa podataka uslijed tehničkih ograničenja i vrsta prijenosnih veza kojima se koristi Član,
  e. bilo kakav prekid pravilnog funkcioniranja Programa uzrokovan višom silom.
 
 1. Otkazivanje ugovora o članstvu u Programu ClubLive100
 1. Član Potrošač ima pravo otkazati ugovor o članstvu u Programu ClubLive100 – bez navođenja ikakvih razloga i bez snošenja ikakvih troškova – u roku od 14 dana od dana dovršetka postupka registracije, davanjem izjave Organizatoru elektroničkim putem na adresu e-pošte: zepinfo@zepter.hr. Kako bi se poštovao gore navedeni rok, Član Potrošač dužan je izjavu poslati prije isteka roka. Organizator će Članu Potrošaču poslati potvrdu o primitku izjave o otkazu na trajnom mediju u obliku zaštićene PDF datoteke.
 2. Za davanje izjave iz gornjeg stavka 1. Član Potrošač može upotrijebiti obrazac koji je uključen kao privitak br. 1. Zakona o zaštiti potrošača od 30. svibnja 2014. (službeni oglasnik 2014. g. br. 827) ili obrazac koji je umetnut u nastavku, ali to nije obvezno.
 3. U slučaju otkaza ugovora o članstvu, ugovor se smatra ništavnim a Član Potrošač gubi pravo na povlastice Programa, kako one kojima se još nije koristio tako i one koje je već upotrijebio.
 
 1. Izmjena Uvjeta i odredaba
 1. Organizator može izmijeniti i dopuniti Uvjete i odredbe u svakom trenutku u svrhu osiguravanja sigurnog rada Programa ClubLive100, uključujući sprječavanje prevara, dodjeljivanje dodatnih povlastica Članovima ili proširenje postojećih ili uvođenje novih funkcija u Program. Osim toga, Organizator može izmijeniti i dopuniti Uvjete i odredbe u slučaju promjena ili uvođenja novih zakonskih propisa koji se odnose na poslovnu djelatnost Organizatora. Svaki Član će odmah biti obaviješten o izmjenama i dopunama e-poštom, najmanje 30 dana prije stupanja izmjena i dopuna na snagu. Organizator će također postaviti obavijest o izmjenama i dopunama na mrežnom mjestu Trgovine. Izmjene i dopune Uvjeta i odredaba, ovisno o stavku 2. u nastavku, stupaju na snagu 30 dana od dana obavijesti Člana o istima. Smatra se da je Član prihvatio izmjene i dopune ako u roku od 30 dana od obavijesti ne istupi iz Programa ClubLive100. U roku od 30 dana od obavijesti o izmjenama i dopunama Član ima pravo koristiti se tada važećim tekstom Uvjeta i odredaba.
 2. Izmjene i dopune Uvjeta i odredaba koje su posljedica nužnosti prilagodbe Uvjeta i odredaba obvezujućim zakonskim odredbama stupaju na snagu na dan kada spomenute odredbe stupe na snagu, ali Organizator će uložiti napore kako bi poštovao rok slanja obavijesti o izmjenama i dopunama koji je naveden u gornjem stavku 1. Smatra se da je Član prihvatio izmjene i dopune ako ne istupi iz Programa ClubLive100 do dana kada izmijenjeni Uvjeti i odredbe stupaju na snagu.
 3. Organizator pridržava pravo, u slučajevima navedenima u gornjem stavku 4., da obustavi ili okonča Program. Članove će o takvoj odluci odmah biti obaviješteni e-poštom, najmanje 30 dana prije obustave ili okončanja Programa. O obustavi ili okončanju Programa Organizator će također postaviti obavijest na mrežnom mjestu Trgovine. Članovi mogu kupiti Proizvode po Članskoj cijeni do kraja razdoblja koje je u obavijesti navedeno kao datum obustave ili okončanja Programa.
 4. Organizator može obustaviti ili okončati Program u slučaju:
  a. malog zanimanja za Program,
  b. neostvarivanja ciljeva zbog kojih je Program osmišljen.
 
 1. Završne odredbe
 1. Član ne može prenijeti na treću osobu ovlasti koje proizlaze iz Članstva u Programu ClubLive100.
 2. U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Uvjetima i odredbama mjerodavni su važeći zakonski propisi na teritoriju Republike Hrvatske, uz pridržaj obvezujućih zakonskih propisa koji su na snazi na teritoriju boravišta Člana Potrošača i koji će biti mjerodavni.
 3. Svaki spor koji proizlazi iz ovoga Pravilnika ili je s njim povezan rješava sud mjesne nadležnosti sjedišta Organizatora, izuzev sporova sa Članom Potrošačem koje rješava sud mjesne nadležnosti boravišta Člana Potrošača ili drugi zakonski nadležan sud u mjestu boravišta Člana Potrošača a koji je odabrao Član Potrošač.
 4. Uvjeti i odredbe dostupni su Članovima u poslovnim prostorijama Organizatora ili na mrežnom mjestu Trgovine.
 

 

PRIMJER OBRASCA ZA OTKAZ UGOVORA O ČLANSTVU
(molimo da ispunite obrazac i pošaljete nam ga samo ako želite otkazati ugovor o članstvu)

 

…………………………………………
 (Ime i prezime Člana Potrošača)

…………………………………………
 (Adresa e-pošte Člana Potrošača

 


Ovime vas obavještavam o svojem otkazu ugovora o članstvu (Članstvo u Programu ClubLive100) koji je sklopljen ……………(datum).


 
……………………………………
 (Mjesto, datum)
…………………………………….
(Potpis Člana Potrošača)
 
 
Zepter Zest d.o.o., Radnička cesta 30, 10000 Zagreb
Accept

Kolačići

Ove web stranice koriste "kolačiće", koji služe za poboljšanje korisničkog iskustva, učinkovitost, sigurnost te primjerice za ubrzavanje pregledavanja naših stranica i mjerenje frekvencije pogleda stranice. Kolačići su maleni tekstualni dokumenti koji se spremaju u vaš računalni sustav, kako biste mogli koristiti sve značajke naše online trgovine na optimalan način. Izričito naglašavamo kako su pojedini kolačići premješteni s našeg servera na vaš sustav - "sesijski kolačići". Ti se kolačići automatski brišu sa tvrdog diska na kraju sesije korištenja internet preglednika Cookies Policy.