Facebook widget
  • Uklonite proizvod
    Prihvatiti
    Otkazati
    Ukupna cijena EUR: € 0,00
Otvorite kao PDF dokument
Voditelj obrade
Poštovani,

djelujući u ime i za račun kompanije Zepter Zest d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: „Voditelj obrade”), na temelju čl. 13. st. 1. i 2. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: „Uredba”) kao Voditelj obrade osobnih podataka koje ste Vi otkrili sukladno ugovoru/ugovorima zaključenima između Vas i Voditelja obrade, pružamo informacije Voditelja obrade koje zahtijeva Uredba i obavještavamo da će od 25. svibnja 2018. Voditelj obrade obrađivati podatke u skladu sa sljedećim pravilima i u vezi s njihovom obradom ispitanik će imati niže navedena prava:

1)    Voditelj obrade osobnih podataka iz čl. 4. točka 7. Uredbe jest Zepter Zest d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 30, 10000 Zagreb, e-pošta: zepinfo@zepter.hr tel. +38516306400, OIB:96998509328

2)    Voditelj obrade imenovao je službenika za zaštitu podataka kojega se može kontaktirati na adresu e-pošte zepinfo@zepter.hr ili na adresu: Službenik za zaštitu osobnih podataka, Radnička cesta 30 10000 Zagreb

3)    Osobni podaci obrađivat će se prema i u svrhu:

a.    prema čl. 6. st. 1. točki b Uredbe u svrhu zaključivanja i provedbe takvih ugovora kao što su: (i) Ugovor o izvršavanju Elektroničke usluge Računa, (ii) Ugovora o prodaji, (iii) Ugovora o izvršavanju Elektroničke usluge Newsletter i (iv) Ugovora o članstvu u programu lojalnosti ClubLive100 (u daljnjem tekstu: „ClubLive100”),

b.    prema čl. 6. st. 1. točki c Uredbe u svrhu ispunjenja zakonskih obveza kojih je Voditelj obrade obveznik, npr. izdavanje i čuvanje faktura i ostalih računovodstvenih dokumenata, davanje odgovora na pritužbe u roku propisanom mjerodavnim propisima,

c.    prema čl. 6. st. 1. točki f Uredbe u sklopu legitimnih interesa Voditelja obrade, i to (i) za potrebe izravnog marketinga proizvoda te usluga Voditelja obrade, (ii) za potrebe uspostavljanja, zaštite i procesuiranja zahtjeva, (iii) za potrebe izrade izvješća, analiza, statistika za interne potrebe Voditelja obrade.
 
i – u slučaju zasebne privole – prema i u svrhu:

d. prema čl. 6. st. 1. točki a Uredbe u svrhu marketinga proizvoda i usluga Voditelja obrade,

e.    prema čl. 172. st. 1. zakona od 16. srpnja 2004., Zakona o telekomunikacijama (službeni oglasnik iz 2017., točka 1907), (u daljnjem tekstu: „Zakon”) u svrhu marketinga proizvoda i usluga Voditelja obrade upotrebom sustava za automatsko pozivanje i telekomunikacijske terminalne opreme ili

f.    prema čl. 10. st. 2. Zakona od 18. srpnja 2002., o pružanju usluga elektroničkim putem (službeni oglasnik iz 2017., točka 1219), (u daljnjem tekstu: Propis) u svrhu slanja trgovačkih informacija Voditelja obrade e-poštom.

4)    Namjeravani primatelji osobnih podataka: pravne osobe putem kojih Voditelj obrade provodi Ugovor o prodaji (npr. dostavna kompanija, ovlašteni subjekt koji servisira uređaje Voditelja obrade), pravne osobe putem kojih Voditelj obrade provodi marketinške aktivnosti za svoje proizvode i usluge (npr. pružatelj poštanskih usluga, pružatelj telekomunikacijskih usluga, pružatelj usluga oglašavanja), pravne osobe putem kojih Voditelj obrade pruža Elektroničke usluge u Trgovini (npr. pružatelji IT usluga), pravne osobe od kojih kao vanjskih izvršitelja Voditelj obrade naručuje savjetodavne, porezne, revizorske, pravne usluge, pravne osobe koje obavljaju platno poslovanje (npr. banka).

5)    Osobni podaci će biti pohranjeni unutar određenog roka ovisno o svrsi zbog koje su prikupljeni i pravnoj osnovi za obradu, to jest:

a.    zaključivanje i izvršavanje ugovora – (i) Ugovor o pružanju Elektroničke usluge Računa – do završetka Ugovora, (ii) Ugovor o prodaji – do ispunjenja Ugovora o prodaji, (iii) Ugovor o izvršavanju Elektroničke usluge Newsletter – do završetka Ugovora i (iv) Ugovor o članstvu u programu ClubLive100 – do završetka ugovora,

b.    ispunjenje zakonskih obveza kojima je Voditelj obrade obveznik – dok Voditelj obrade ne ispuni zakonske obveze,

c.    provođenje pravno razboritih interesa Voditelja obrade: (i) izravni marketing proizvoda i usluga od strane Voditelja obrade – do podnošenja prigovora, (ii) uspostavljanje, zaštita i procesuiranja zahtjeva – do ograničenja zahtjeva ili dok Voditelj obrade ne prihvati obrazloženi prigovor, (iii) izrada izvješća, analiza, statistika za interne potrebe Voditelja obrade – dok Voditelj obrade ne prihvati obrazloženi prigovor,

d.    zasebno izražena privola: marketing proizvoda i usluga Voditelja obrade, izravni marketing proizvoda i usluga Voditelja obrade upotrebom automatskih sustava za pozivanje i telekomunikacijske terminalne opreme ili slanjem trgovačkih informacija Voditelja obrade e-poštom – do povlačenja privole.

6)    Ispitanik ima pravo na pristup sadržaju svojih podataka i pravo na  ispravke, uklanjanje, ograničenje obrade te pravo na premještanje podataka.

7)    Nadalje, ispitanik ima pravo podnijeti, u svakom trenutku, prigovor obrazložen vlastitom specifičnom situacijom glede obrade njegovih osobnih podataka glede legitimno opravdanih interesa Voditelja obrade. Ako Voditelj obrade proslijedi njegove osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, u skladu sa svojim zakonski opravdanim interesima, ispitanik ima pravo podnijeti prigovor. Ako Voditelj obrade prihvati obrazloženi prigovor ili u slučaju podnošenja prigovora, više se neće postupati s podacima  određenog ispitanika.

8)    Ako se osobni podaci prosljeđuju na temelju čl. 6. st. 1. točke a Uredbe, čl. 172. st. 1. Zakona o telekomunikacijama ili čl. 10. st. 2. Propisa, ispitanik također ima pravo u svakom trenutku povući privolu za obradu osobnih podataka koja neće imati utjecaj na sukladnost s pravom na upotrebu podataka čije je korištenje odobreno temeljem privole prije povlačenja.

9)    Kako bi ostvario gore navedena prava, ispitanik treba kontaktirati Prodavatelja ili Prodavateljevog Službenika za zaštitu podataka koristeći se gore navedenim podacima.

10)    Ispitanik također ima pravo uložiti prigovor Glavnom službeniku za zaštitu osobnih podataka ili drugom takvom ovlaštenom tijelu ako uvidi da obrada njegovih osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, uključujući Uredbu.

11)    Podnošenje osobnih podataka je dobrovoljno, ali otkrivanje osobnih podataka koje zahtijeva Prodavatelj u svrhu određenog ugovora (označen sa „*” u postupku zaključivanja određenog ugovora) nužno je za provedbu ugovora te podaci koji nedostaju znače da nije moguće zaključiti i izvršiti taj ugovor.
 

Prodavatelj je pravna osoba koja je obvezna obrađivati osobne podatke na način koji je siguran i sukladan s važećim propisima te također obavještava da ima Politiku o zaštiti privatnosti koju je moguće vidjeti na mrežnom mjestu Trgovine.

 
Accept

Kolačići

Ove web stranice koriste "kolačiće", koji služe za poboljšanje korisničkog iskustva, učinkovitost, sigurnost te primjerice za ubrzavanje pregledavanja naših stranica i mjerenje frekvencije pogleda stranice. Kolačići su maleni tekstualni dokumenti koji se spremaju u vaš računalni sustav, kako biste mogli koristiti sve značajke naše online trgovine na optimalan način. Izričito naglašavamo kako su pojedini kolačići premješteni s našeg servera na vaš sustav - "sesijski kolačići". Ti se kolačići automatski brišu sa tvrdog diska na kraju sesije korištenja internet preglednika Cookies Policy.