Facebook widget
 • Uklonite proizvod
  Prihvatiti
  Otkazati
  Ukupna cijena EUR: € 0,00
Otvorite kao PDF dokument
Pravila o zaštiti privatnih podataka
 1. Opće informacije
Ovaj dokument koji sadrži Pravila o zaštiti privatnih podataka, uključujući upotrebu kolačića (u daljnjem tekstu: Pravila) na svim našim mrežnim mjestima, tj.:

www.zepter.hr
www.bioptron.hr
shop.zepter.hr

izradio je i prihvatio Zepter Zest d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (detalji o kontaktu: Zepter Zest d.o.o., Radnička cesta 30, 10 000 Zagreb, tel. 01 6306 400, 0800 1444, e-mail: zepinfo@zepter.hr kao Voditelj obrade osobnih podataka.

U svrhu povećanja transparentnosti i boljeg primitka informacija iz Pravila, naši klijenti i korisnici naših mrežnih stranica bit će navedeni osobnom zamjenicom „Vi”, a Voditelj obrade osobnih podataka zamjenicom „Mi”.

Mi smo Voditelj obrade vaših osobnih podataka jer odlučujemo o svrsi i načinu njihove obrade, a kao Voditelj obrade također smo odgovorni za njihovu legitimnu i sigurnu obradu. Zaštita osobnih podataka vrlo nam je važna te vam stoga preporučujemo da pregledate pravila o zaštiti privatnih podataka koja će vam jasno objasniti osnovna načela koja uređuju naše prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka te vam pomoći da ih razumijete.

Istodobno, pridržavamo i obvezu da svaki put proslijedimo podatke Voditelja obrade koji su propisani zakonom, a osobito uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba), uključujući pravnu osnovu i svrhu obrade vaših osobnih podataka, na rok njihove pohrane i vaše ovlasti glede obrade vaših osobnih podataka, najkasnije nakon pribavljanja vaših osobnih podataka ili odgovarajuće izmjene tih informacija – u slučaju kada podnesete svoje dodatne osobne podatke ili izrazite privolu za obradu u dodatne svrhe. U slučaju bilo kakvog odstupanja između Pravila zaštite osobnih podataka i gore navedenih podataka Voditelja obrade osobnih podataka, obvezujući su potonji podaci.
 
 1. Sigurnost
Sukladno sa zahtjevima Uredbe imenovali smo Službenika za zaštitu osobnih podataka kako bismo koordinirali pravilnost obrade vaših osobnih podataka u našoj kompaniji. Možete ga kontaktirati na adresu e-pošte: zepinfo@zepter.hr ili na: Službenik za zaštitu osobnih podataka Zepter International Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 30, 10 000 Zagreb, da biste dobili odgovore na pitanja koja se tiču obrade vaših osobnih podataka ili ostvarili u Pravilima opisane ovlasti koje se odnose na njihovu obradu.

Osigurat ćemo da samo obučene i ovlaštene osobe imaju pristup vašim osobnim podacima, samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje poslova s podacima koji proizlaze iz cilja koji je odobren za obradu.

Prikupljamo vaše osobne podatke za specifične, izričite i legitimne svrhe te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu s prethodno postavljenim ciljevima. Pohranjujemo prikupljene osobne podatke unutar roka koji je nužan za svrhe zbog kojih se podaci obrađuju. Naša obrada vaših osobnih podataka je uvijek sukladna s pravnim temeljima, nastojimo da bude pouzdana i da se provodi na za vas najtransparentniji način te da vaši podaci budu ažurni. Da bismo osigurali prikladnu sigurnost vaših osobnih podataka, primjenjujemo tehničke i organizacijske mjere kako bismo ih zaštitili od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja i slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Da bismo to učinili, uveli smo odgovarajuće postupke te obrađujemo osobne podatke koji su prikladni, relevantni i ograničeni na ono što je potrebno za svrhe zbog kojih se obrađuju u skladu s načelom minimiziranja. Također ulažemo sve napore da bismo vaše podatke unutar svojih internetskih stranica prenosili na najsigurniji mogući način i u tu svrhu primjenjujemo sigurnu komunikaciju protokolom enkripcije (SSL).

Ako trebamo povjeriti vaše osobne podatke pravnim osobama koje ih obrađuju u naše ime (npr. dostavnoj kompaniji za isporuku proizvoda koje ste kupili), to radimo u skladu sa zakonom i na temelju ugovora koji uređuju pravila obrade i propisuju sigurnosne standarde o obradi podataka koje smo usvojili. Više o prijenosu podataka možete pročitati u točki 5.
 
 1. Prikupljanje i obrada osobnih podataka
a) Izravno od vas

Možete posjetiti ovu i druge naše mrežne stranice bez davanja osobnih podataka. Međutim, ako odlučite sklopiti ugovor ili imati pogodnosti od naših usluga (putem interneta i izvan njega), od vas će se tražiti davanje osobnih podataka koji su potrebni za provedbu prethodno navedenog cilja te će njihovo davanje biti preduvjet za sklapanje ugovora ili pružanje određene usluge. Za više informacija o potrebi davanja osobnih podataka za sklapanje ugovora ili pružanje usluga, pogledajte u nastavku stavak o osnovama i svrsi obrade osobnih podataka.

Možemo također primiti vaše osobne podatke tijekom procesa zapošljavanja ako nam odlučite poslati svoj obrazac za prijavu ili nas kontaktirate u drugu svrhu, ostvarujući kontakt u bilo kojem obliku.

Osim toga, kada se koristite našim mrežnim stranicama, također dolazimo u posjed osobnih podataka čije je prikupljanje posljedica rada naših IT sustava (npr. IP broj). IP je broj dodijeljen računalu ili drugom uređaju kada je povezan s internetom koji omogućuje komunikaciju između vašeg računala/uređaja i poslužitelja. Moguće je da bilježimo IP adrese, zajedno s podacima o aktivnostima posjetitelja, u dnevnicima sustava da bismo osigurali sigurnost mreža i podataka te u dijagnostičke svrhe.

Osim toga, imamo i pristup podacima o vašoj aktivnosti na našim mrežnim stranicama. Te se informacije mogu upotrebljavati u skupnom obliku da bi se izvršila analiza trendova i vrednovanje mrežnih stranica. Na temelju tih podataka ne identificiramo pojedinačne korisnike.

Možete pročitati više o prikupljanju podataka o vašim aktivnostima na našem mrežnom mjestu u točkama 7., 8. i 9.

b) Iz drugih izvora

Također možemo pribaviti vaše osobne podatke iz drugih izvora kao što su:

- Ako plaćate proizvode koje ste kupili od nas putem banke ili platne službe, doći ćemo u posjed informacija o tome s kojeg ste računa ili putem koje institucije za platni promet izvršili uplatu. Ti se podaci obrađuju radi potvrde pravilnog plaćanja i, ako je potrebno, u svrhu povrata vaše uplate,
- Vaši se podaci također mogu pribaviti ako ste identificirani kao primatelj robe kupljene od nas,
- kao dio naših programa popusta i vjernosti, njihovi sudionici vas mogu preporučiti za program te ćemo vas u slučaju takve preporuke kontaktirati koristeći se vašim osobnim podacima koje nam daju sudionici – s vašom privolom i u skladu s pravilima dotičnog programa. Ako ste već sudionik našeg programa popusta i vjernosti, a preporučili ste sljedeću osobu za program, obavijestit ćemo je o toj činjenici prosljeđivanjem vašeg identifikacijskog broja. Za više informacija o obradi osobnih podataka za naše programe popusta i vjernosti, pogledajte uvjete i odredbe tih programa koji su također dani na www.zepter.hr,
- Također možemo doći u posjed vaših podataka od drugog voditelja zbirke, npr. ako kupujemo bazu podataka u marketinške svrhe, a ona sadrži vaše osobne podatke. Međutim, voditelj zbirke koji nam prenosi te podatke smije nam ih prenijeti samo uz vašu privolu na takvo postupanje.
 
 1. Temelj i svrha obrade osobnih podataka
a) Sklapanje i provedba ugovora te pružanje usluga.

Morat ćete dati svoje osobne podatke ako odlučite kupiti neki od naših proizvoda ili koristiti se nekom od naših usluga. Do toga može doći ako:

- otvorite račun u jednoj od naših Internetskih trgovina i koristite se drugim uslugama dostupnima putem računa u našoj internetskoj trgovini. Za više podataka o obradi osobnih podataka za naše internetske trgovine, pregledajte uvjete i odredbe dostupne na www.shop.zepter.hr,
- se pretplatite na newsletter,
- sklopite i provodite kupoprodajni ugovor, i u internetskoj trgovini, uredu, putem telefona i uz sudjelovanje našeg prodajnog predstavnika. Od naših djelatnika ili prodajnih predstavnika prije sklapanja Ugovora dobit ćete više informacija o obradi osobnih podataka u svrhu zaključivanja kupoprodajnih ugovora izvan interneta
- sudjelujete u programima popusta ili vjernosti, i putem interneta i na tradicionalni način,
- u svrhu odgovora na vaše poruke koje ste poslali putem obrazaca za kontakt koji su dostupni na našem mrežnom mjestu.

U skladu s ugovorima koje ste s nama sklopili te uslugama koje pružamo, obrađujemo samo osobne podatke koji su potrebni za njihovo sklapanje i provedbu, a svaki put prije nego što date svoje podrobne osobne podatke, odredit ćemo njihov opseg koji je nužan za provedbu pretpostavljenog cilja. Primjerice, za kupoprodajne ugovore sklopljene u našoj internetskoj trgovini, to će biti:

- ime
- prezime
- adresa (mjesto boravišta ili za isporuku robe),
- telefonski broj
- e-pošta

a u slučaju kompanije:

- naziv kompanije
- OIB
- adresa (sjedišta ili za isporuku robe),
- telefonski broj
- e-pošta

b) Obrada podataka u svrhu ispunjavanja naših pravnih obveza

Pored obrade vaših osobnih podataka u svrhu provedbe ugovora i pružanja usluga, imamo i pravo na njihovu obradu kako bismo ispunili svoje zakonske obveze. Primjerice, ako ste kupili naše proizvode, nakon plaćanja cijene imamo zakonsku obvezu u određenom roku izdati i pohraniti račun koji dokumentira tu prodaju, u porezne i računovodstvene svrhe, a koji uključuje podatke kupca, tj. vaše podatke.

c) Obrada podataka u legitimnom interesu

Također možemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu naših legitimnih interesa. Takav legitiman interes može postojati zbog odnosa između osobe čiji se podaci obrađuju i voditelja zbirke osobnih podataka, primjerice, ako je osoba klijent voditelja zbirke. Legitiman interes zbog kojega se možemo koristiti vašim osobnim podacima jest npr. marketing naših proizvoda i usluga. Da bismo ispunili taj cilj, imat ćemo pravo pružiti vam informacije o svojim proizvodima, npr. putem naših prodajnih predstavnika.

d) Obrada podataka na temelju privole

Osim toga, možete dati dodatne dobrovoljne privole za obradu vaših osobnih podataka u svrhu:

- provedbe izravnog marketinga pomoću automatiziranih pozivnih sustava i upotrebom vaših telekomunikacijskih uređaja. Telefon, tablet, računalo najpopularnija su i najbrža komunikacijska sredstva koje se danas upotrebljavaju također i u svrhu oglašavanja i marketinga, a komunikacija koja se provodi uz njihovu upotrebu moguća je bez izravne intervencije na strani pošiljatelja (automatski). Međutim, da bismo vas kontaktirali na taj način, zakonski propisi zahtijevaju od nas da pribavimo vašu privolu. Taj komunikacijski kanal upotrebljavat ćemo razborito, slanjem marketinških informacija o našim proizvodima,
- ili trgovinskih informacija o nama ili našim proizvodima i uslugama elektroničkim sredstvima. Ako biste željeli primati takve podatke od nas na adresu vaše elektroničke pošte, također imamo obvezu pribaviti vašu privolu – bez obzira na prethodno opisanu privolu.
 
 1. Dijeljenje osobnih podataka
Vaši osobni podaci bit će dostupni trećim stranama samo u potrebnoj mjeri i u svrhu koja proizlazi iz ugovora sklopljenih između nas i u svrhu pružanja usluga vama. Kao što smo već prethodno naveli, osobne podatke dijelimo uvijek u skladu s mjerodavnim propisima i na temelju ugovora koji nas obvezuju s pravnim osobama s kojima ih dijelimo. Na taj način vaši osobni podaci mogu biti dostupni:

- našim prodajnim predstavnicima koji su, primjerice, posrednici pri sklapanju kupoprodajnih ugovora ili pružaju poslijeprodajne usluge,
- platnim službama: npr. bankama ili platnim službama u internetskoj trgovini,
- dostavljaču u mjeri potrebnoj za pružanje kupljenih proizvoda,
- poštanskoj službi za slanje pošte,
- ovlaštenim servisima za popravke i održavanje proizvoda koje ste kupili,
- pružateljima naših IT usluga, uključujući: pružateljima programske i softverske platforme za našu internetsku trgovinu i usluge koje pružamo elektroničkim sredstvima te pružateljima tehničke podrške za naše IT sustave,
- pravnim osobama uz čiju pomoć obavljamo marketinške aktivnosti kao što su: naši prodajni predstavnici koji nude naše proizvode i agencije za oglašavanje koje će u naše ime organizirati reklamne kampanje,
- pravnim osobama koje nam pružaju usluge savjetovanja, revizije, porezne i pravne usluge, npr. stručnom revizoru u svezi s revizijom financijskih izvješća u našoj kompaniji.
 
 1. Vaše ovlasti glede obrade vaših osobnih podataka.
Uredba vam daje niz prava povezanih s obradom vaših osobnih podataka koja možete iskoristiti:

- pravo pristupa vašim osobnim podacima – uvijek nas možete pitati o obradi svojih osobnih podataka (njezinu opsegu, osnovi, svrsi obrade, roku pohrane podataka ili drugim pitanjima koja vas zanimaju, a koja su povezana s obradom vaših osobnih podataka) i možete zatražiti da damo svoje primjerke,
- pravo ispravka vaših osobnih podataka – želimo i obvezni smo prema odredbama Uredbe voditi računa da vaši podaci koje obrađujemo budu u skladu s činjenicama i da budu uvijek ažurni. To nije moguće bez vaše pomoći. Preporučujemo da nas kontaktirate ako se promijene vaši osobni podaci ili ako primijetite neku pogrešku. Ako imate račun u našoj internetskoj trgovini, također možete sami ispraviti podatke koji su ondje dostupni,
- pravo brisanja osobnih podataka – to je tzv. „pravo na zaborav”. Ako više nemamo osnovu ili ako svrha obrade vaših osobnih podataka više nije važeća, ako ste povukli svoju privolu za obradu ili ste se usprotivili njihovoj obradi, ili u bilo kojem drugom slučaju u kojem je obrada osobnih podataka u suprotnosti s odredbama Uredbe, možete zatražiti uklanjanje svojih osobnih podataka. „Pravo na zaborav” može, međutim, biti ograničeno u slučajevima u kojima je daljnje čuvanje vaših osobnih podataka opravdano zbog naših zakonskih obveza, u statističke svrhe ili u svrhu utvrđivanja obrane i istrage naknade štete,
- pravo ograničenja obrade osobnih podataka – možete zatražiti da se poslovanje s vašim osobnim podacima obustavi ako ustanovite da: (I) podaci nisu točni – dok se ne isprave, (ii) obrađujemo ih u skladu s pravnim propisima, ali ne želite ih ukloniti već samo ograničiti njihovu upotrebu, (iii) svrhe u koje smo obrađivali vaše osobne podatke više nisu važeće i podaci više nisu potrebni, ali ih trebate da biste utvrdili, istražili ili obranili zahtjeve za naknadu štete, (iv) u slučaju ulaganja obrazloženih prigovora – dok ih ne razmotrimo,
- pravo prijenosa podataka – možete zatražiti da se vaši osobni podaci prenesu drugom voditelju zbirke po vašem izboru, ili da se prenesu vama. Međutim, to pravo obuhvaća samo one podatke koje ste nam dostavili ako su obrađeni kako bi bili u skladu s ugovorom ili na temelju privole i na automatiziran način,
- ako ste izrazili dodatnu privolu za obradu svojih osobnih podataka u bilo kojem trenutku i u bilo kojem obliku, možete je povući, ali to neće utjecati na poštivanje zakona o obradi osobnih podataka prije povlačenja suglasnosti,
- ako obrađujemo vaše osobne podatke sukladno s našim legitimnim interesima, možete također podnijeti prigovor protiv takve obrade obrazložen vašom određenom situacijom. U slučaju ulaganja obrazloženih prigovora, ispitat ćemo jesu li naši legitimni interesi i dalje važeći i aktualni te imaju li prvenstvo pred vašim interesima i vašim povlasticama, te ćemo nakon takvog vrednovanja donijeti odluku o daljnjoj obradi ili njezinu prestanku. Međutim, ako je naš legitiman interes izravni marketing naših proizvoda i usluga, imate pravo na prigovor. U slučaju prigovora na obradu podataka u svrhu izravnog marketinga, vaši osobni podaci neće se dalje obrađivati,
- Također možete podnijeti žalbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka ili drugom nadzornom tijelu osnovanom umjesto njega, ako odlučite da naša obrada vaših osobnih podataka krši odredbe zakona.
 
 1. Kolačići
Ako se koristite našim mrežnim stranicama, suglasni ste s upotrebom kolačića u skladu s ovim Pravilima. Samo kada su kolačići aktivni možete se koristiti svim funkcijama koje su dostupne na našem mrežnom mjestu. Ako se ne slažete s upotrebom kolačića, trebali biste promijeniti postavke svojeg preglednika ili se odjaviti s naših stranica.

a) Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje su spremljene i pohranjene na vašem računalu kada ste na internetu i omogućuju spremanje vaših postavki na posjećenim mrežnim stranicama. Kolačići obično sadrže naziv mrežnog mjesta s kojeg potječu, razdoblje njihova postojanja ili slučajnim odabirom generiran jedinstveni broj koji se upotrebljava za identifikaciju preglednika kojim se koristite. Nakon što preglednik primi kolačiće, šalje ih kao dodatne informacije natrag na poslužitelj svaki put kada uđete na našu mrežnu stranicu. Mrežni poslužitelj stvara zasebne kolačiće za svakog korisnika. Kolačići nam omogućuju da prepoznamo svoje korisnike mrežnih stranica i na taj im način pošaljemo zatražene informacije. Također nam omogućuju spremanje vaših podataka za prijavu na mrežno mjesto. Sami kolačići ne sadrže podatke o adresi korisnikove e-pošte ni njihove osobne podatke. Naše statističke analize mogu sadržavati i druge identifikatore, uključujući IP adrese koje se upotrebljavaju za određivanje broja jedinstvenih korisnika naših mrežnih stranica i trendova po zemlji podrijetla, a ne za utvrđivanje identiteta pojedinačnih korisnika.

U svojim kolačićima ne spremamo osobne podatke. Upotrebljavamo ih samo za prikupljanje informacija koje nam kasnije pomažu u poboljšanju rada mrežne stranice, primjerice za pronalaženje i popravak pogrešaka na stranici. Te datoteke ni na koji način ne mijenjaju postavke vašeg računala ni postavke instaliranog softvera.

Naše mrežne stranice mogu upotrebljavati sljedeće vrste kolačića:

- kolačići sesije – ostaju na vašem računalu dok ne isključite internetski preglednik
- trajni kolačići – ostaju na vašem računalu unutar roka svoje valjanosti ili dok ih ne očistite,
- statistički kolačići – omogućavaju prikupljanje informacija o tome kako se koristite stranicom
- Kolačići se upotrebljavaju za spremanje postavki i korisničkih postavki,
- reklamni kolačići - omogućavaju da se korisnicima ponudi oglasni sadržaj prilagođen njihovim interesima.

b) Za što upotrebljavamo kolačiće?

- za održavanje korisničke sesije nakon prijave, tako da, primjerice, korisnik ne treba unositi prijavu i zaporku svaki put kada promijeni stranicu
- za čuvanje pojedinačnih postavki sadržaja naših mrežnih stranica za svakog korisnika, npr. spremanje stanja košarice u internetskoj trgovini,
- kako bi sadržaj naših mrežnih stranica bolje odgovarao vašim očekivanjima i interesima,
- za prikupljanje statističkih podataka koji nam omogućuju poboljšanje funkcionalnosti i sadržaja naših mrežnih stranica.
- za statističke analize ponašanja korisnika.

c) Dodatna funkcionalnost.

Naša pojedinačna mrežna mjesta mogu upotrebljavati alate usluga trećih strana da bi korisnicima ponudila dodatne funkcionalnosti, kao što su omogućavanje prijave na naše Internetske trgovine pomoću vašeg Google ili Facebook računa. Upotreba tih alata će pohranjivati kolačiće na korisničkim alatima kako bi se olakšala upotreba tih funkcija i osiguralo pravilno prikazivanje korisničke interakcije na našim mrežnim mjestima. Možete pronaći informacije o prijavi na mrežna mjesta upotrebom Facebook ili Google računa na njihovim stranicama za podršku na sljedećim poveznicama:
https://www.facebook.com/help/405977429438260
https://support.google.com/accounts/answer/112802?hl=hr

Više o našim ostalim alatima usluga trećih strana možete pročitati u točkama 8. i 9. u nastavku.

d) Kako promijeniti postavke za kolačiće ili ih izbrisati?

Većina internetskih preglednika omogućava pohranu kolačića na vašem računalu prema zadanim postavkama. No u bilo kojem trenutku možete promijeniti postavke za kolačiće u pregledniku. Te se postavke mogu konkretno promijeniti na način da se blokira automatska podrška za kolačiće ili da vas se obavijesti svaki put kada ih se sprema na vaše računalo. U postavkama svojeg internetskog preglednika možete pronaći detaljne informacije o sposobnostima kolačića te o načinu podrške za njih. U nastavku ćete pronaći poveznice na tehničku podršku za upravljanje kolačićima u najpopularnijim internetskim preglednicima:

https://support.microsoft.com/hr-hr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr

Ako ne promijenite postavke kolačića u pregledniku, to znači da će oni biti uključeni u vaše računalo, stoga ćemo pohranjivati podatke na vašem lokalnom računalu i pristupati tim podacima. Zapamtite, međutim, da ako blokirate naše kolačiće, to će utjecati na praktičnost upotrebe naše stranice, npr. možda nećete moći posjetiti određene dijelove mrežnog mjesta ili nećete primati personalizirane informacije dok ste na tim dijelovima. Nećemo moći ni prikupljati anonimne podatke o upotrebi naše mrežne stranice da bismo poboljšali njezin sadržaj i usluge. Isključivanje upotrebe kolačića može prouzročiti nepraktičnost u korištenju određenim uslugama na mrežnim stranicama, posebice na stranicama za koje je potrebna prijava, ali i dalje ćete moći čitati ili gledati sadržaj koji se nalazi na mrežnom mjestu.
 
 1. Google Analytics i Google AdWords
Naša mrežna mjesta upotrebljavaju Google Analytics – uslugu za statističku analizu internetskih stranicama koju nudi Google Inc. („Google”). Google Analytics upotrebljava kolačiće koji analiziraju način vaše upotrebe internetskih stranica. Koristimo se informacijama koje generiraju kolačići o načinu na koji upotrebljavate naše mrežne stranice i šaljemo ih Googleovim poslužiteljima.

Možete spriječiti prikupljanje podataka koje generiraju kolačići o načinu vašeg korištenja našim mrežnim stranicama (uključujući vaše IP adrese) i Googleovu obradu takvih podataka preuzimanjem i instaliranjem dostupnih dodataka pregledniku koji su dostupni na sljedećim adresama: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr Upamtite, međutim, da upotreba tih tehnika anonimizacije, uključujući maskiranje IP adrese, može dovesti do nepravilnog rada internetskih stranica.

Također upotrebljavamo Google AdWords Remarketing, u svrhu marketinga i analize korisničkih preferencija. Stavljanjem kolačića na vaše računalo, AdWords Remarketing prikazuje oglase prilagođene vama na temelju onih dijelova mrežnih stranica koje ste posjetili. Google AdWords Remarketing omogućuje nam da prilagodimo svoj marketing da bi bolje odgovarao vašim potrebama i prikazivao samo one oglase koji bi vas mogli zanimati. Ako ne želite sudjelovati u našem Google AdWords Remarketingu, možete ga otkazati tako da posjetite Googleov upravitelj postavki oglasa i promijenite postavke prikazanih oglasa.
 
 1. Upotreba dodataka za Facebook, Google+, Twitter, druge društvene medije
U svoja mrežna mjesta ugradili smo dodatke do svojih društvenih mreža kao što su Facebook, Google, Twitter, Pinterest i druge. Ovi dodaci opskrbljuju se s vanjskih mrežnih mjesta za društveno umrežavanje i podržavaju njihove funkcije. Stoga se stranice društvenih mreža informiraju, primjerice, da ste upravo posjetili stranicu naše internetske usluge. Upotrebom gumba „Sviđa mi se”, „+1” ili sličnih funkcija kao što su dijeljenje ili komentiranje sadržaja, podaci će biti poslani i pohranjeni na vašem osobnom računu društvenih medija. Kako biste prilikom posjete našem mrežnom mjestu spriječili prijenos i pohranu podataka o vama i vašem ponašanju na stranicama društvenih mreža, odjavite se s tih stranica prije posjeta našem mrežnom mjestu. Za više informacija o prikupljanju i upotrebi podataka od strane društvenih mreža, posjetite pravila o zaštiti privatnih podataka na stranicama usluga kojima se koristite.

Naša mrežna mjesta također upotrebljavaju tzv. Facebookov piksel za praćenje. Facebookov piksel je analitički alat koji vam pomaže u mjerenju učinkovitosti oglašavanja na temelju analize radnji koje korisnici poduzimaju na nekom mrežnom mjestu. Podatke s piksela možemo upotrijebiti za prikupljanje informacija o vašoj aktivnosti na našem mrežnom mjestu te upotrijebiti te informacije za mjerenje i usklađivanje oglasa s primateljem u sljedećem rasponu:

- objavljivanje oglasa među ciljanom publikom
- stvaranje skupina primatelja oglašavanja
- upotreba ostalih Facebookovih alata za oglašavanje

Za više informacija o postavkama oglasa prikazanih na temelju vaše aktivnosti na internetu i za njihovo upravljanje posjetite sljedeću poveznicu:
https://www.facebook.com/help/109378269482053/?helpref=hc_fnav
 
 1. Kontakt
Ako imate bilo kakvo pitanje glede prikupljanja, obrade ili upotrebe osobnih podataka ili druga pitanja koja se odnose na njihovu obradu te kako biste se koristili svojim ovlastima, možete se obratiti nama ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka putem informacija za kontakt navedenih u točkama 1. i 2. ovih Pravila.
 
 1. Izmjene i dopune Pravila o zaštiti privatnih podataka
Pravila opisana u Pravilima o zaštiti privatnih podataka mogu se promijeniti. Ažurirat ćemo svoja Pravila o zaštiti privatnih podataka objavom njihove najnovije inačice na svojim mrežnim stranicama.
 
Accept

Kolačići

Ove web stranice koriste "kolačiće", koji služe za poboljšanje korisničkog iskustva, učinkovitost, sigurnost te primjerice za ubrzavanje pregledavanja naših stranica i mjerenje frekvencije pogleda stranice. Kolačići su maleni tekstualni dokumenti koji se spremaju u vaš računalni sustav, kako biste mogli koristiti sve značajke naše online trgovine na optimalan način. Izričito naglašavamo kako su pojedini kolačići premješteni s našeg servera na vaš sustav - "sesijski kolačići". Ti se kolačići automatski brišu sa tvrdog diska na kraju sesije korištenja internet preglednika Cookies Policy.